رخت ایران
خانه / درباره ما

درباره ما

about us

مدیریت این مجموعه، خط مشی کیفیت خود را بر اساس ارتقای رضایتمندی و خشنودی مشتریان و اصل مشتری مداری تعیین نموده است و در این راستا به موفقیتهای چشمگیری رسیده است. همین امر باعث گردید تا راه برای بازارهای جدید فراهم گردد. صادرات به کشورهای همسایه و همچنین حوزه ی خلیج فارس و حضور رقیبان خارجی باعث گردید که این مجموعه با همت مضاعفی به خط مشی شرکت که همان کیفیت باشد، بپردازد.